A VETERÁN JÁRMŰ SPORT KEZDETEI SOPRONBAN

Sopronban a 60-as évek végén az osztrák televízióban olykor-olykor már lehetett látni felvételeket szépen restaurált öreg járművek találkozóiról, versenyeiről.

Néhányan, akik érdeklődtek ezek iránt a járművek iránt el, kezdtek kutatni a 70-es évek elején még a pajták, hátsó udvarok mélyén rejtőzködő öreg gépek után. Az első konkrét eredmény a mostani Fedett uszoda helyén álló két családi ház egyikéből előkerülő, a háború óta ott pihenő 1934-es Zbrojovka volt, amelytől idős tulajdonosa addig nem akart megválni. A másik ilyen gép egy 1938-as Fiat 11oo Balilla volt, amely már akkor üzemképesen részt vett a forgalomban.

A két autó tulajdonosai először részt vettek az akkor induló csongrádi, majd esztergomi veterán járműves találkozókon és versenyeken. Kapcsolatok, ismeretségek szövődtek a magyar és az akkor ebben már lényegesen előbbre tartó csehszlovák résztvevők között. Ennek révén aztán sor került arra, hogy részt vegyünk, meghívás alapján az akkor már jól működő pozsonyi találkozón is.

Közben a két jármű tulajdonosa köré érdeklődők csoportja gyűlt, hamarosan elkezdődött más régi járművek felújítása is Sopronban.

1977-ben a 700 éves szabad királyi városi ünnepségekkel kapcsolatban ért meg a gondolat a kis csoportban, hogy mi is tudnánk talán rendezvényt szervezni. Önálló egyesületre akkor még nem volt lehetőség, ezért az esztergomi csoport mintájára a Magyar Autóklub helyi szervezetének vezetőjét kerestük fel elképzelésünkkel, aki felkarolta a gondolatot és keretet adott a rendezvénynek. Mivel azonban későn kezdtünk hozzá, 1977-ben már nem volt lehetőségünk egy találkozó megszervezésére, viszont volt időnk arra, hogy következetesen gyűjtve a címeket, kapcsolatokat Csehszlovákiában és az ottani találkozókon résztvevő osztrákokkal és németekkel, előkészítsük a következő évi rendezvényt.

1978 év elején megalakult a MAK Soproni szervezetének veterán-jármű szakosztálya és elkezdtük a szervezést. Az, hogy a csongrádi és esztergomi találkozókon túl egy újabb rendezvény alakul az osztrák határ közelében, főként az osztrákok érdeklődését ébresztette fel.

Jöttek is a nevezések sorban, úgyhogy a soproni kis gyakorlatlan csoportnak ugyancsak össze kellett magát szednie, hogy a rendezvény sikerrel bonyolódjon le.

Igaz, sok segítséget kaptunk az Autóklub és Cooptourist akkori munkatársaitól, meg a rendezvényt szervezők baráti, ismerősei köréből. A páratlan ritkaságú járműveket felsorakoztató rendezvény résztvevőit egy kifejezetten a rendezvényre meghirdetett fotópályázat képei mutatják be.


Közben a rendezőgárda közösséggé alakult, a rendezvény után is megtartottuk rendszeres összejöveteleinket, stencilen sokszorosított Hírlevelekben osztottuk meg az információkat, közösen látogattuk meg az elérhető rendezvényeket.

Az osztrák AVCA klubbal kialakult jó kapcsolat eredménye volt, hogy 1979-ben ránk bízták egy 600 km-es, Balaton körüli rendezvény megszervezését. Emellett még szerveztük az azévi soron következő saját találkozónkat is, ami az 1929-es brennbergi hegyi verseny 50. évfordulója alkalmából az eredeti rendezvény útvonalán bonyolódott le, nagy sikerrel, bár a Határőrség nem nagyon örült a Brennbergben megforduló NDK-s és csehszlovák versenyzőknek. A két rendezvény meglehetősen nagy falatnak bizonyult, majdnem belerokkant a magát túlvállaló lelkes csapat, az Autóklubbal való kapcsolatunk is megromlott.

Elhatároztuk, hogy ezentúl rendezvényeinket kétévenként rendezzük meg, már a Liszt Ferenc Művelődési Központ Járműtörténeti Klubja néven.

Így aztán rendezvényeink egymás után sorjáztak 1981-ben, 83-ban, 85-ben. Eddigre már elfogytak a választható útvonalak, megszokottá váltak a látványosságok, csökkent az érdeklődés a soproni rendezvény iránt. Közben a klub vezetésében is cserélődtek a személyek, ezért 1987-ben és 1989-ben Sopront csak a közben kedvet kapott osztrák versenyzők látogatták meg rendezvényükkel, a Corvinus rallye-val, amelyben a mi csoportunk csak segédkezett, a soproni kis csapat 1991-től kezdte újra szervezni saját találkozóit, amikor az osztrák sportbarátok kezdeményezése alapján újjáalakult és felvette az Auto Motor Veterán Klub Sopron nevet.

A csapat 1998-ban vált hivatalosan is egyesületté, ekkor jegyezte be a Megyei Bíróság jogi személyként.

Rendezvényei eleinte szerény méretűek voltak, viszont gyakorlattá vált, hogy felvonulásukkal színesítették a környékbeli települések falunapjait és más rendezvényeit, így szinte folyamatosan jelen voltak a térség rendezvényein.
2004-es rendezvényükön a brennbergi hegyiverseny 75. évfordulójára emlékezve a szombati túraverseny után egy hegyi felfutót is szerveztek, így emlékezve a régmúltra.


Mára Sopron divatba jött eseménygazdag veterános múltja miatt. A Mister Classic már állandó vendége a városnak, de évről évre megjelennek itt az osztrák, esetenként távolabbi országok veterán járművei is, nem kevés örömet okozva a soproniaknak.


Klubunk ezért büszke a múltjára és bizakodik jövőjében.